Logische niveaus(Bateson)

Dit model, De logische niveaus van Bateson, of De logische niveaus van denken, leren en veranderen gaat er vanuit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zit is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie. Het model van Bateson kent een duidelijke hiërarchie: het effect van ieder niveau is dat dit het onderliggende niveau richting geeft. Een verandering van dingen op een hoger niveau leidt in deze zin onvermijdelijk tot veranderingen van dingen op de lagere niveaus. Het veranderen van dingen op een lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op de hogere niveaus. Zie het model hieronder voor de verschillende niveaus

Tijdsduur:

± 30 minuten

Moeilijkheid:

3 van 5

Deelnemers:

± 2

Auteur:

Bateson & Dilts

Hoe gebruik je het Logische niveaus(Bateson)?

Het model is een uitstekend hulpmiddel om ‘problemen’ op het juiste niveau aan te pakken. Feitelijke problemen bestaan immers niet. Er bestaan alleen feitelijkheden en jouw relatie tot deze feiten bepaalt of je iets als een probleem ervaart of niet. Door je te richten op jouw aandeel tot de feiten in plaats van op de feiten zelf, neem je een proactieve houding aan en ben je in staat verandering aan te brengen in je situatie. Wil je je problemen verhelpen, dan is het van belang ze op het juiste niveau van Bateson diepgang aan te pakken. Doe je dit niet, dan is de kans klein dat je echt verandering aanbrengt, zeker op de langere termijn. Enkele voorbeeldjes die de werking van deze gedachte krachtig illustreren: Spreekangst zit vrijwel nooit op het niveau van gedrag of vaardigheden, terwijl de meeste interventies en trainingen zich daar wel op richten. Heb je angst een groep toe te spreken? Waarschijnlijk spelen belemmerende overtuigingen zoals Ik heb niets interessants te melden, of Wat als ik door de mand val een rol. Onderzoek je overtuigingen en leer deze om te buigen.

Share:
Facebook LinkedIn Twitter