Gratis Tools voor jouw trainingen & workshops

Deze visuele tools kun je voor iedere workshop of training gebruiken. De deelnemers worden actief betrokken bij de stof en leren spelenderwijs de onderliggende theorie zich eigen te maken. Leer met deze tools uitdagingen om te zetten in een concreet actieplan.

...

Audience Canvas

Het Audience Canvas helpt organisaties om veranderingen zodanig te omschrijven dat het voor ieder gekozen publiek helder is waaruit de propositie bestaat. Het Audience Canvas helpt je om jouw boodschap te versterken. Een goede boodschap heb je nodig om klanten binnen te halen. Met het Audience Canvas kun je mensen beter overtuigen.

Business Development
...

Brand Identity Canvas

Een merk archetype geeft duidelijkheid over het merk DNA en handvatten voor een effectieve, consistente merkstrategie. De doelgroep herkent waar het merk voor staat, welke waarden het belichaamt. Dit is cruciaal in een tijd waarin het erg moeilijk is om je te onderscheiden op basis van basale kenmerken en voordelen. Dit canvas is niet alleen te gebruiken voor organisaties maar is ook goed bruikbaar voor individuele professionals.

Business Development
...

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een tool om je te helpen een business model te begrijpen, op een eenvoudige en gestructureerde manier. Het gebruik van dit canvas leidt tot inzichten over de klanten die je bedient, welke waardeproposities worden geboden via welke kanalen en hoe jouw bedrijf geld verdient.

Business Development
...

Customer Journey Canvas (klantreis)

De Customer Journey, ook wel bekend als de klantreis, wordt door organisaties gebruikt om een duidelijk beeld te creëren van de stappen die hun doelgroep doorloopt om klant te worden en te blijven. Het helpt organisaties met het effectiever inrichten van hun marketing of bij het ontwerpen van nieuwe klantprocessen.

Business Development
...

Design Thinking Canvas

De design thinking methode is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren op basis van onder andere technologieën, klantbehoefte en klantwensen. In eerste instantie wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de klant zijn opgenomen.

Business Development
...

Eisenhower Matrix

De Eisenhower Matrix helpt je om de juiste activiteiten te doen (goed timemanagement). Je krijgt hierdoor meer focus en concentratie in je werk, kortom je werkt slimmer wanneer je deze tool invult. Deze matrix is vernoemd naar Dwight D. Eisenhower, oud-president van de Verenigde Staten. Hij zei eens: ‘Ik heb twee problemen, belangrijke problemen en urgente problemen. De urgente zijn nooit belangrijk, en de belangrijke zijn nooit urgent.’ De Eisenhower-matrix onderscheidt overzichtelijk deze twee problemen en maakt duidelijk wat je te doen staat.

Persoonlijke ontwikkeling
...

Groeicanvas

Het groeicanvas helpt organisaties om waardevolle proposities te ontwikkelen. Maar hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen? Om de principes van een winnende propositie toe te passen is een tool ontwikkelt, het Groeicanvas. Deze tool ondersteunt bedrijven om het perspectief te veranderen van inside-out naar outside-in denken en de toegevoegde waarde te (her)ontdekken.

Business Development
...

Jobs Stories Canvas

Een Job Story is een krachtige manier om teamgesprekken te vergemakkelijken bij het ontwerpen van producten. Ze zijn bedoeld om de taken van de klant te beschrijven zodanig dat de kern overblijft. Jobs Stories moedigt het ontwerpproces van het product aan om zich te concentreren op context, causaliteit en motivaties in plaats van aannames, subjectiviteit, persona’s en implementaties.

Business Development
...

Jobs to be Done (JTBD)

Helping a product team see a market through a Jobs-to-be-Done lens is often a transformational experience. This training canvas can help drive that transformation — and company growth.

Business Development
...

Logische niveaus(Bateson)

Dit model, De logische niveaus van Bateson, of De logische niveaus van denken, leren en veranderen gaat er vanuit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand zit is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie. Het model van Bateson kent een duidelijke hiërarchie: het effect van ieder niveau is dat dit het onderliggende niveau richting geeft. Een verandering van dingen op een hoger niveau leidt in deze zin onvermijdelijk tot veranderingen van dingen op de lagere niveaus. Het veranderen van dingen op een lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op de hogere niveaus. Zie het model hieronder voor de verschillende niveaus

Persoonlijke ontwikkeling
...

Positioneringscanvas

Het postioneringscanvas helpt organisaties om onderscheidend te segmenteren. Segmenteren op basis van traditionele criteria hebben helaas een slecht voorspellende waarde voor succes. Een betere aanpak is selecteren op basis van problemen waarmee klanten worstelen. Je zoekt problemen die ervoor zorgen dat jouw klanten onvoldoende vooruitgang boeken. Vooruitgang waar ze wel naar snakken. Want klanten streven altijd naar de oplossing van hun probleem.

Business Development
...

Product Management Canvas

Het doel van dit canvas is om alle aspecten van het product te bewaken. Deze aspecten variëren van ontwikkeling tot verkoop voor het maken van een implementatie- en excecutieplan. Het canvasmodel kan productmanagement professionals helpen om projectactiviteiten in een roadmap te beschrijven. Het Product Management Canvas helpt bij de voortgang van productontwikkeling. De productmanager kan dit canvas tijdens het ontwikkelingsproces gebruiken om productontwikkeling aan te scherpen. Simpel gezegd, product canvas is een tool om productinformatie te communiceren en strategisch te positioneren. Het een visueel hands-on hulpmiddel is om ideeën te begrijpen, bespreken en analyseren.

Business Development
...

Sales Sprint Canvas

In een sales design sprint ga je in 6 weken aan de slag met de belangrijkste stappen richting een volledig geïmplementeerd nieuw salesproces. In het programma gaan we op zoek naar hoe je relevanter wordt voor jouw klant en hoe je ervoor zorgt dat klanten continu de weg weten te vinden naar jouw product of dienst. Dit uit zich uiteindelijk in een salesproces waarmee jouw organisatie haar autoriteitspositie in de markt verbetert, efficiënter en effectiever verkoopt en sneller groeit.

Business Development
...

Team Canvas

Jaren van observeren, leiden en raadplegen van kleine teams deed mij beseffen dat het niet het gebrek aan kennis is dat effectief teamwerk zo moeilijk maakt. Het zijn de moeilijke vragen zelf die niet op het juiste moment worden gesteld. De vanzelfsprekendheid van het vormen van groepen en het optreden als één maakt het soms moeilijk om echte uitdagingen te ontdekken bij het bouwen, onderhouden en ontwikkelen van geweldige teams. He Team Canvas is gebouwd als een reflectie op onze ervaring met teams en op teamwerk gerichte bedrijven. Het is bedoeld voor gevorderde leiders en facilitators om groepen op één lijn te brengen en een sterke teamcultuur op te bouwen, bottom-up.

Persoonlijke ontwikkeling