Tijd is onvervangbaar!

Posted on: 22 Jun 2021 by Ruud Olijve

Life is not just the passing of time.

Life is the collection of experiences and their intensity.

- Jim Rohn

De klok duwt de wijzers onverstoorbaar voorwaarts. Altijd zorgend dat ze iedere vierentwintig uur terugkeren op hun oude plek. Dag na dag, week na week. Tijd is weliswaar gratis maar ook onvervangbaar. Eenmaal verbruikte tijd komt nooit meer terug. Besteed tijd verstandig! Maar helaas verkwanselen we onze tijd vaker dan ons lief is. Dan komen we tijd te kort. We willen meer tijd zodat we nog even onze Netflix-serie kunnen afkijken, 's ochtends willen we net wat langer in bed blijven liggen, en op je werk heb je ook al meer tijd nodig voor het afronden van je klus...Uiteindelijk gaat het niet om tijd, maar om prioriteit.

Maar hoe komt het dat we zo naar de tijd kijken? Dat tijd dé spil in ons bestaan is. Kijk maar eens naar je loon, het wordt per maand of per uur betaald. De teneur van het verhaal is dat het om werktijd gaat. Dit is een kostbaar misverstand want waarom krijgt de ene persoon €10 per uur en een ander €100 per uur? Alle twee hebben hetzelfde uur gewerkt. Het gaat dus niet om de tijd, het gaat om de waarde die je in dat uur creëert! Stel jezelf de vraag; welke waarde heb jij de afgelopen tijd gecreëerd? In hoeverre ben je van waarde geweest voor je zelf, voor je klanten of voor je gezin? 

De ervaring leert dat veel mensen een groot deel van hun tijd besteden aan kleine dingen, zaken die er niet echt toe doen. Dingen doen die weinig waarde vertegenwoordigen. Ze maken van bijzaken hun hoofdtaken. Herkenbaar? Dan is timemanagement iets voor jou. Heb jij al een lijst met prioriteiten en doelen opgesteld? Met zo'n lijst haal je gewoon meer resultaat.

Een handige tool om te prioriteren is de Eisenhower Matrix. Deze matrix helpt je om de juiste activiteiten in de juiste volgorde te doen. Wanneer je consequent vasthoudt aan de juiste activiteiten dan verzet je in korte tijd hele bergketens. 

Ruud Olijve

Share:
Facebook LinkedIn Twitter